• Zaslání exkluzivních papírových letenek ZDARMA.
  • Maximální důraz na kvalitní a bezpečné provedení celého letu.
  • Nejširší nabídka startů z východních Čech a Českého ráje.
  • Cena letenky zahrnuje též malé občerstvení, foto a GPS záznam letu.
  • Každý let je zakončen přípitkem a povýšením mezi balónovou šlechtu.
  • Stále volná místa v koši. U nás nečekáte na svůj let měsíce či roky.
  • Řekněte si své ANO při svatebním letu v našem balónovém koši.
  • Privátní VIP lety pro 2 - 8 pasažérů, k tomu 1x dítě do 145 cm zdarma.
  • Reference zákazníků a jejich hodnocení letů naleznete zde.

CERTIFIKACE

První hradecká vzduchoplavební s.r.o. je v souladu s platnou legislativou držitelem Povolení k provozování leteckých prací, které ji v rámci Provozní specifikace opravňuje nabízet a provozovat vyhlídkové a výsadkové lety horkovzdušnými balóny, letecké snímkování a reklamní lety včetně rozhazování letáků a tažení reklamních transparentů. Rovněž jsme oprávněni provádět výuku nových pilotů. Prohlášení v souladu s nařízením Komise (EU) č. 2018/395 o letovém provozu.

Provozované balóny typu BB37Z a BB60Z jsou zapsané v Leteckém rejstříku pod imatrikulacemi OK-1133 a OK-6633, vlastní platné Osvědčení letové způsobilosti a prochází přísnými prohlídkami technického stavu včetně pravidelné údržby v certifikované organizaci CAMO letecké továrny Balóny Kubíček spol. s r.o.

Všichni piloti První hradecké vzduchoplavební s.r.o. jsou držiteli průkazu pilota volných balónů BPL s kvalifikací HOT AIR FREE pro skupinu balónů 0 – 6000 m3 vydaného podle standardů ICAO a požadavků Part-FCL nebo držiteli kvalifikace HOT - velitel volného horkovzdušného balónu (odborná způsobilost dle předpisu L1, vnitřní postup ÚCL CAA-ZLP-050). V souladu s leteckými předpisy a v zájmu o zajištění maximální kvality a bezpečnosti poskytovaných služeb jsou každoročně školeni a přezkušováni nejen piloti, ale i veškerý pozemní letecký personál společnosti.